Pengertian Pembina dalam Gerakan Pramuka

Apa itu Pembina
Pembina  Pramuka  dan  Pembantu  Pembina  Pramuka  termasuk sebagai Anggota Dewasa Pembina  Pramuka  dan  Pembantu  Pembina  Pramuka diatur sebagai berikut:
  1. Pembina  Siaga  sekurang-kurangnya  berusia  21  tahun, sedangkan Pembantu  Pembina  Siaga  sekurang-kurangnya berusia 17 tahun.
  2. Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan Pembantu  Pembina  Penggalang  sekurangkurangnya berusia 20 tahun.
  3. Pembina  Penegak  sekurang-kurangnya  berusia   25  tahun, sedangkan Pembantu  Pembina  Penegak  sekurangkurangnya berusia 23 tahun.
  4. Pembina  Pandega  sekurang-kurangnya  berusia  28  tahun, sedangkan Pembantu  Pembina  Pandega  sekurangkurangnya 26 tahun.
  5. Pembina  Pramuka,  sekurang-kurangnya  telah  lulus  Kursus Pembina Pramuka  Mahir  Tingkat  Dasar  (KMD)  dan membina anggota muda secara aktif.

Syarat  kekentuan  lain  selain  memiliki  KTA,  seorang  Pembina diwajibkan memiliki SHB yaitu Surat Hak Bina yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
Pelantikan Pembina Pramuka dilakukan oleh Ketua Kwartir Cabang yang bersangkutan,  dengan  mengucapkan  Trisatya  dan menandatangani Ikrar. Untuk Pengukuhan Pengurus Gugusdepan dilakukan setelah Pelantikan.
Pengukuhan  Pengurus  Gugusdepan  Pramuka  yang  terdiri  dari Pembina Gugusdepan,  Pembina  Satuan,  Pembantu  Pembina Satuan, dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan.

1 komentar:

Perhatian : Untuk kebaikan bersama Dilarang menyisipkan Link Hidup.
jika cuma teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu tidak menjadi masalah, kalaupun masih ada tentunya Pihak Admin akan Menghapusnya.