Permainan Setan dan Hantu

Dua bagian (A-B) lapangan yang luasnya kurang lebih 25 m2 dibutuhkan untuk anggota perindukan yang terdiri dari 18 orang siaga. A membawa bola tenis yang diperlukan untuk dilemparkan kepada B. Apabila seorang dari bagian B kena, maka bergantilah cara bermain, yaitu B menggantikan tempat A.
Aturannya ialah:

  1. Hanya lemparan bola tinggi yang terhitung
  2. Apabila bola telah kena tanah, maka B boleh menendang nya sejauh mungkin, tapi tidak diperkenankan  menahannya dengan tangan sebelum disepak.
  3. B hanya boleh berlari di dalam batas. A diperbolehkan lari kemana-mana: Apabila B melampaui batas seluruh golongan "mati" dan jadi A.
  4. A tidak diperkenankan membawa bola.

0 komentar:

Posting Komentar

Perhatian : Untuk kebaikan bersama Dilarang menyisipkan Link Hidup.
jika cuma teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu tidak menjadi masalah, kalaupun masih ada tentunya Pihak Admin akan Menghapusnya.