Janji Kode Moral Pramuka

Janji Pramuka dinamakan Trisatya Pramuka, yang berbunyi:
Try Satya
Demi Kehormatanku Aku Berjanji akan bersungguh-sungguh:

 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mengamalkan Pancasila. 
 2. Menolong sasama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
 3. Menepati dasa Darma
Kode moral Pramuka dinamakan Dasa Dharma Pramuka, yang berbunyi :
DASA DARMA PRAMUKA
PRAMUKA ITU :
 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 2. Cinta Alam dan Kasih sayang sesama manusia
 3. Patriot sopan dan kesatria
 4. Patuh dan suka bermusyawarah
 5. Rela menolong dan tabah
 6. Rajin trampil dan gembira
 7. Hemat, cermat dan bersahaja
 8. Disiplin berani dan setia
 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
 10. Suci dalam pikirn, perkataan dan perbuatan.
Untuk Pramuka yang dibawah 11 tahun (siaga) janji dan kode moral adalah sebagai berikut :
Dwai Satya
Aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. Setiap hari berbuat kebaikan.
Dwi Darma:
 1. Siaga itu menurut ayah ibundanya
 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa.

0 komentar:

Posting Komentar

Perhatian : Untuk kebaikan bersama Dilarang menyisipkan Link Hidup.
jika cuma teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu tidak menjadi masalah, kalaupun masih ada tentunya Pihak Admin akan Menghapusnya.