Pengertian Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka

Pembina  Pramuka  dan  Pembantu  Pembina  Pramuka  termasuk  sebagai Anggota Dewasa  yang  melakukan  proses  pembinaan  dan  pendidikan Kepramukaan  bagi anggota  muda  dan anggota  Dewasa Muda.
Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka diatur sebagai berikut:
  1. Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan Pembantu Pembina Siaga   sekurang-kurangnya berusia  17 tahun.
  2. Pembina  Penggalang  sekurang-kurangnya  berusia  21  tahun, sedangkan Pembantu Pembina   Penggalang sekurang-kurangnya berusia 20 tahun.
  3. Pembina  Penegak  sekurang-kurangnya  berusia   25  tahun, sedangkan Pembantu Pembina Penegak   sekurang-kurangnya berusia 23 tahun.
  4. Pembina  Pandega  sekurang-kurangnya  berusia  28  tahun, sedangkan Pembantu Pembina Pandega   sekurang-kurangnya 26 tahun.
  5. Pembina  Pramuka,  sekurang-kurangnya  telah  lulus  Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar    (KMD) dan membina anggota muda secara aktif.

Adapun Syarat  kekentuan  lain  selain  memiliki  KTA,  seorang  Pembina diwajibkan  memiliki SHB yaitu Surat Hak Bina yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
Pengukuhan  Pengurus  Gugusdepan  Pramuka  yang  terdiri  dari Pembina Gugusdepan,  Pembina  Satuan,  Pembantu  Pembina  Satuan, dilakukan  oleh Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan.
Itulah pengertian tentang Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka.

0 komentar:

Posting Komentar

Perhatian : Untuk kebaikan bersama Dilarang menyisipkan Link Hidup.
jika cuma teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu tidak menjadi masalah, kalaupun masih ada tentunya Pihak Admin akan Menghapusnya.